Inverted Space Molecules

Människans förhållande till rumslig representation är ett centralt tema i Bigert & Bergströms konst. Hur vi ser på och förhåller oss till verkligheten har ofta förändrats med tekniska och konstnärliga landvinningar.
Flera av B & B:s projekt hämtar sin näring i den utveckling som löper från 1700-talets panoraman fram till dagens virtuella platser.

Idén att vända rum ut och in förekommer i tidigare installationer som Klimatkamrarna, men istället för att bygga in besökaren i en skulptur, placerar Inverted Space Molecules betraktaren utanför sfäriska reflektioner av olika rum. Konstnärerna har utvecklat en teknik där de kombinerar gammal jordglobstillverkning med modern 3D-visualisering där panoramafotografier appliceras på glober. Genom att koppla ihop dessa bilder till molekylära kluster kan konstnärerna dokumentera en plats eller situation i fysisk form.

Ofta använder Inverted Space Molecules den molekylära formen som metafor för att förstärka projektets tematik. Som i verket Weather Station, där globerna formar en trädliknande modell som beskriver relationen mellan väderstationens arkitektur och dess omgärdande klimat. Högst placerad är himlen med sitt klimat som förser väderstationens datarum nedanför med information. Längst ner befinner sig stationens mer triviala platser som korridorer och fikarum. Trädstrukturen framkallar bilden av klimatets komplexa kopplingar där vardagens tomgångsprat om vädret möter en upphettad diskussion om naturkatastrofer.

Inverted Space Molecules
Weather Station, Expedition, Eden
Installationsvy
Uppsala Konstmuseum 2007

Bilder

Taggar


Tropical Island
Foto på vinylfolie, akrylglober
lågenergilampor, kabel
140 x 50 x 80 cm
Foto: Jean-Baptiste Béranger
Bigert & Bergström 2010
Tropical Island
Foto på vinylfolie, akrylglober
lågenergilampor, kabel
140 x 50 x 80 cm
Foto: Jean-Baptiste Béranger
Bigert & Bergström 2010
Botanic Garden
Foto på vinylfolie, akrylglober
lågenergilampor, kabel
83 x 35 x 90 cm
Foto: Jean-Baptiste Béranger
Bigert & Bergström 2010
Power Station 2
Foto på vinylfolie, akrylglober
lågenergilampor, kabel
70 x 55 x 100 cm
Bigert & Bergström 2009
Power Station 3
Foto på vinylfolie, akrylglober
lågenergilampor, kabel
115 x 45 x 65 cm
Bigert & Bergström 2009
Expedition
Foto på vinylfolie, akrylglober
lågenergilampor, kabel
170 x 85 x 210 cm
Bigert & Bergström 2007
Weather Station
Foto på vinylfolie, akrylglober
lågenergilampor, kabel
120 x 75 x 170 cm
Bigert & Bergström 2007
Eden
Foto på vinylfolie, akrylglober
lågenergilampor, kabel
110 x 65 x 145 cm
Bigert & Bergström 2007
Inverted Forrest Mobile
Foto på vinylfolie, akrylglober
lågenergilampor, kabel
Varierande dimensioner
Bigert & Bergström 2005
Nauseum
Foto på vinylfolie, akrylglober
lågenergilampor, kabel
140 x 140 x 85 cm
Bigert & Bergström 2003
The Waiting Room
Foto på vinylfolie, akrylglober
lågenergilampor, kabel
Varierande dimensioner
Bigert & Bergström 2002

Kontakt

Studio Bigert & Bergström

Adress:
Västmannagatan 73, ög
113 26 Stockholm

Epost:
post@bigertbergstrom.com

Mats Bigert
Telefon:
0708 57 86 52
Epost:
bigert@bigertbergstrom.com

Lars Bergström
Telefon:
0708 57 86 53
Epost:
bergstrom@bigertbergstrom.com

Representerade av:
Gallery Niklas Belenius, Stockholm

Galerie Barbara Thumm, Berlin
Cis Art Lodgers, Barcelona

 

Newsletter:

Subscribe here

 

Facebook

 

Kommentarer, feedback eller förfrågningar? Använd formuläret för att kontakta oss.

Sök