If You Don't Like the Weather, Change It, 2007

I framtiden blir en av vetenskapens största utmaningar att bromsa de aggressiva väderfenomenens acceleration. När atmosfären värms upp på grund av växthuseffekten kommer de allt större temperaturskillnaderna mellan luftmassor att skapa fler stormar, orkaner och tornados. Om förebyggande åtgärder mot koldioxidutsläpp misslyckas kan vi bli tvungna att vidta radikala åtgärder och kanske till och med starta krig mot vädret.

If You Don’t Like The Weather, Change It är en film om väderkontroll och om mänskliga projekt inriktade på att kontrollera det okontrollerbara. Vi följer spåret från urfolkens ritualistiska förhållande till vädrets makter, fram till dagens vetenskapliga metoder att påverka klimatet. Den quadroskopiska videoinstallationen projiceras på parabola skärmar, vars runda form ramar in bilderna tagna med fish-eye lins.

Filmens ryggrad är en dokumentation av vårt försök att göra hål i ett molntäcke med hjälp av kolsyeris. Isen strös över molnen, en teknik som utvecklades under 1960-talet av vetenskapsmännen Vincent Schaefer och Irving Langmuir. Vårt performance liknar alltså mest ett megalomaniskt experiment. Produktionen av ett hål, eller något immateriellt, genom att frigöra koncentrerad koldioxid i atmosfären, kan ses som ett försök att släcka eld med bensin. Men kolsyreisen fungerar också som ett gigantiskt kautschuk som vi använder för att skapa ett undflyende verk på himlens panorama.

Placerat i land-art rörelsens tradition av fysiska ingrepp i landskapet framträder vårt verks kvalitéer i dess avsaknad av tyngd. Likt en buljong som sakta kokas bort skapar reduktionen en lätthet med vilken vi hoppas få en vanligtvis tungrodd diskussion om klimatet att levitera.

En katalog om utställningsprojektet med bl.a en essä om vädermodifikationens historik skriven av Ronald Jones, kan laddas ner som pdf här:

If You Don't Like The Weather, Change It

Bigert & Bergström 2007

If You Don't Like the Weather, Change It
4-kanals videoprojektion, parabolskärmar
22 min. HD/DV
420 x 140 cm
Bigert & Bergström 2007

Bilder

Filmer

Texter

Taggar

If You Don't Like The Weather, Change It


Bigert & Bergström monterar kolsyreis-bomb
Kolsyreis bombas på moln
Efter 10 minuter börjar ett hål bildas
Efter 15 minuter framträder ett hål i molntäcket

Kontakt

Studio Bigert & Bergström

Adress:
Västmannagatan 73, ög
113 26 Stockholm

Epost:
post@bigertbergstrom.com

Mats Bigert
Telefon:
0708 57 86 52
Epost:
bigert@bigertbergstrom.com

Lars Bergström
Telefon:
0708 57 86 53
Epost:
bergstrom@bigertbergstrom.com

Representerade av:
Gallery Niklas Belenius, Stockholm

Galerie Barbara Thumm, Berlin
Cis Art Lodgers, Barcelona

 

Newsletter:

Subscribe here

 

Facebook

 

Kommentarer, feedback eller förfrågningar? Använd formuläret för att kontakta oss.

Sök