The Last Calendar, 2011

En kalender är ett vitt ark för prognoser, som med sitt rutnät orienterar oss genom tiden. Man skulle kunna betrakta anteckningarna i kalendern som profetior eftersom inplanerade möten, middagar och resor inte helt säkert kommer att inträffa – men lika märkligt som självklart infrias de flesta av dessa förutsägelser. Vi strävar ofta efter ett liv där vårt kända nu sträcks ut i en förutsedd framtid, men ibland skrämmer den tydliga konturen av ett deterministiskt liv likt skuggan av en kvävande snara. Matrisen kan tyckas ha fångat oss i geometrin av vår egen planering. Vem har inte blickat ut över veckornas horisont av aktiviteter och drömt om något som kan omkullkasta denna ackumulerade tristess?

Att planera har dock alltid varit livsnödvändigt för samhällen och individer. Ursprungligen var instrumenten för prognoser trubbiga redskap som användes av speciellt utvalda heliga medlare mellan de dödliga och de gudomliga. Den antika metoden att studera järtecken – att skåda in i framtiden genom att tolka fåglars flykt på himlen eller inälvorna från ett nyslaktat lamm – är bara några exempel på människans förmåga att se mönster och skapa mening i en tillsynes formlös och flödande natur. Även de mest kaotiska och turbulenta strukturer kunde ge upphov till mening och signaler när de spirituellt mottagliga skulle tolka vad gudarna hade planerat för de levande. I stort sett vad som helst gick att använda som inspiration: moln och kaffe; fikonlöv och ben; en åsnas kokade huvud och skalbaggars rörelser. Listan på råmaterial lämpade för spådom är ändlös.

När det gudomligas natur förändrades med framväxten av religioner som utlovade evigt liv, blev framtidsscenarier allt mer grandiosa. Framväxten av eskatologin gjorde det möjligt att förutspå slutet på världen självt, då en kataklysm kunde läsas som ett förverkligande av en ny och bättre värld­ – här eller i himlen.

Sekulära varianter av dessa destruktiva dramaturgier – katastrofala meteoritbanor till exempel, eller utomjordiska invasioner – växte också fram. Några av dessa gav den lilla tillfredställelsen (trots att vi var dödsdömda) att lyfta fram mänskligheten som evolutionens höjdpunkt. Idag har dock till och med denna lilla tröst sopats under en matta av upphettat klimat och förångad ekonomi, som hotar att en gång för alla lösa upp våra grundvalar och annullera alla kalendrar.

Ett tydligt symptom på vår oförmåga att axla ansvaret för denna högst verkliga kris, är den omättliga aptiten för spektakulära och plötsliga undergångsscenarier. Som exempel kan den amerikanska radioprofilen Harold Campings långa rad av misogyna varningar om domedagar nämnas: den 21 maj 1988, den 7 september 1994, den 21 maj i år 2011 och nu, i skrivande stund, om några dagar den 21 oktober 2011.

Vi utgår från att Harold Campings usla track-record håller, och väljer istället att fokusera på nästa års heta tips om apokalypsen baserat på uttolkningar av den långa Mayakalendern. Dess cykel når vägs ände den 21 december 2012, vilket även är det sista datumet i The Last Calendar. På vägen mot denna grand final presenteras några av mänsklighetens tidigare idéer om ragnarök markerade i en överskådlig väggkalender för 2012.

Kalenderns olika bilder, skapade av Bigert & Bergström och fotograferade av Charlie Drevstam, erbjuder ett antal visuella spådomar, eller prognoser om man så vill. Tänk på konstverken som järtecken och kalendern som en guide för det stundande årets dagar, vare sig de är era sista eller inte.

The Last Calendar är utgiven av Cabinet Books och kan beställas här.

Last Calendar 2012
Eleomancy: Spådom genom
observeration av olja
Foto: Charlie Drevstam
Bigert & Bergström 2011

Bilder

Filmer


Molybdomancy: Spådom genom
observation av smält bly
Foto: Charlie Drevstam
Bigert & Bergström 2011
Myomancy: Spådom genom observation av möss
Foto: Charlie Drevstam
Bigert & Bergström 2011
Extispicy: Spådom genom
observation av djurinälvor
Foto: Charlie Drevstam
Bigert & Bergström 2011
Pyromancy: Spådom genom observation av eld
Foto: Charlie Drevstam
Bigert & Bergström 2011

Kontakt

Studio Bigert & Bergström

Adress:
Västmannagatan 73, ög
113 26 Stockholm

Epost:
post@bigertbergstrom.com

Mats Bigert
Telefon:
0708 57 86 52
Epost:
bigert@bigertbergstrom.com

Lars Bergström
Telefon:
0708 57 86 53
Epost:
bergstrom@bigertbergstrom.com

Representerade av:
Gallery Niklas Belenius, Stockholm

Galerie Barbara Thumm, Berlin
Cis Art Lodgers, Barcelona

 

Newsletter:

Subscribe here

 

Facebook

 

Kommentarer, feedback eller förfrågningar? Använd formuläret för att kontakta oss.

Sök