The Drought

The Drought

Med utställningen The Drought fortsätter Bigert & Bergström sina undersökningar av olika klimatologiska hotbilder och hur de påverkar människan och dess levnadsförutsättningar.

Konstverken kom till efter två forskningsresor i medelhavsregionen; en till havssalttillverkningen i Margherita di Savoia vid Adriatiska havet i Syd Italien, och en till avsaltningsfabriken vid floden Llobregat utanför Barcelona.

De kristallformade fotoskulpturerna, inverterade rumsmolekylen och glasmontagen dokumenterar dessa diametralt motsatta platser där bristen på sötvatten är förutsättningen för produktion. En facilitet subtraherar och den andra extraherar salt från den omgivande havsbassängen. Salt, som en gång var en ovärderlig handelsvara, och vars namn härstammar från Salary då de Romerska soldaterna fick sin betalning i denna substans, är nu oftast en ovälkommen förorening i storstäders färskvattenreservoarer. De två platserna reflekterar dels den desperation som alltmer frekventa perioder av torka utgör, och dels de nya vinster som företag kan göra på grund av samma fenomen.

I utställningen visas även två skulpturer: ett loopat timglas i mänsklig storlek som är fyllt med 100 kg salt och aldrig sinar. Det frammanar en bild av en deus ex machina vars materialisering ger obegränsad respit i kampen med en atmosfär i flux. Den andra skulpturen är en stor hängande mobil vars roterande små timglas balanseras av en övervuxen vit hjärna. Tanke och tid vägs här på en finkänslig våg som strävar efter jämnvikt i ett hav av luft.

Utställningen visades under sommaren 2013 på slottet i Barletta, Apulien, som en del av det större projektet Watershed, organiserat av Eccletica International. Under september och oktober 2013 visas delar av utställningen på Contexts i Paris. I november 2013 på Galleri Niklas Belenius i Stockholm. I januari 2014 presenteras utställningen i sin helhet på Varberg konsthall.

I samband med utställningen publiceras katalogen The Drought, en 72-sidors fält-guide som dokumenterar projektet. Boken har formgivits av Björn Kusoffsky och den inledande essän Sea Thirst and Fear är skriven av D. Graham Burnett

En pdf-version av fältguiden kan laddas ner här.

Salt Beach No Wind
UV-tryckt foto på tre skikt glas,
aluminum, träram
160 x 100 x 6 cm
Bigert & Bergström 2013

Bilder

Texter

Reverse Osmosis Plant
UV-tryckt foto på vinylfolie, akrylglober, lågenergilampor
140 x 88 x 100 cm
Foto: Jean-Baptiste Beranger
Bigert & Bergström 2013
Reverse Osmosis Plant, cl_up
UV-tryckt foto på vinylfolie, akrylglober, lågenergilampor
140 x 88 x 100 cm
Foto: Jean-Baptiste Beranger
Bigert & Bergström 2013
Reverse Osmosis Plant, cl_up
UV-tryckt foto på vinylfolie, akrylglober, lågenergilampor
140 x 88 x 100 cm
Foto: Jean-Baptiste Beranger
Bigert & Bergström 2013
Salt Life Tooth Time
UV-tryckt foto på tre skikt glas,
aluminium, träram
160 x 100 x 6 cm
Bigert & Bergström 2013
No Fair Weather
UV-tryckt foto på tre skikt glas,
aluminium, träram
70 x 100 x 6 cm
Bigert & Bergström 2013
Salt Think Factory
UV-tryckt foto på tre skikt glas,
aluminium, träram
160 x 100 x 6 cm
Bigert & Bergström 2013
Evaporated Landscape Synoptic Mist
UV-tryckt foto på tre skikt glas,
aluminium, träram
70 x 100 x 6 cm
Bigert & Bergström 2013
Salt Sea Haze
UV-tryckt foto på tre skikt glas,
aluminium, träram
100 x 70 x 6 cm
Bigert & Bergström 2013
No Mild Rain
UV-tryckt foto på tre skikt glas,
aluminium, träram
100 x 70 x 6 cm
Bigert & Bergström 2013
Crystal Time Eternal Vapor
UV-tryckt foto på tre skikt glas,
aluminium, träram
160 x 100 x 6 cm
Bigert & Bergström 2013
Hourglass
Rostfritt stål, salt, kompressor,
vakuumsystem, akrylglas
90 x 90 x 190 cm
Foto: Jean-Baptiste Beranger
Bigert & Bergström 2013
Hourglass
Rostfritt stål, salt, kompressor,
vakuumsystem, akrylglas
90 x 90 x 190 cm
Foto: Jean-Baptiste Beranger
Bigert & Bergström 2013
Salt Pan Crystal I
UV-tryckt foto på laserskuren
akryl, silikon, lågenergilampa
35 x 50 x 35 cm
Foto: Jean-Baptiste Beranger
Bigert & Bergström 2013
Salt Pan Crystal II
UV-tryckt foto på laserskuren
akryl, silikon, lågenergilampa
35 x 50 x 35 cm
Foto: Jean-Baptiste Beranger
Bigert & Bergström 2013
Salt Pan Crystal III
UV-tryckt foto på laserskuren
akryl, silikon, lågenergilampa
35 x 50 x 35 cm
Foto: Jean-Baptiste Beranger
Bigert & Bergström 2013
Salt Pan Crystal IV
UV-tryckt foto på laserskuren
akryl, silikon, lågenergilampa
35 x 50 x 35 cm
Foto: Jean-Baptiste Beranger
Bigert & Bergström 2013
Salt Pan Crystal V
UV-tryckt foto på laserskuren
akryl, silikon, lågenergilampa
35 x 50 x 35 cm
Foto: Jean-Baptiste Beranger
Bigert & Bergström 2013
Salt Pan Crystal VI
UV-tryckt foto på laserskuren
akryl, silikon, lågenergilampa
35 x 50 x 35 cm
Foto: Jean-Baptiste Beranger
Bigert & Bergström 2013
Salt Pan Crystal VII
UV-tryckt foto på laserskuren
akryl, silikon, lågenergilampa
35 x 50 x 35 cm
Foto: Jean-Baptiste Beranger
Bigert & Bergström 2013
Salt Pan Crystal VIII
UV-tryckt foto på laserskuren
akryl, silikon, lågenergilampa
35 x 50 x 35 cm
Foto: Jean-Baptiste Beranger
Bigert & Bergström 2013
Vernissagekort, The Drought, Castello di Barletta, 2013
Vernissagekort, The Drought, Contexts, Paris, 2013
Affisch, The Drought, Galleri Niklas Belenius, 2013
Affisch, The Drought, Varberg Konsthall, 2014

Kontakt

Studio Bigert & Bergström

Adress:
Västmannagatan 73, ög
113 26 Stockholm

Epost:
post@bigertbergstrom.com

Mats Bigert
Telefon:
0708 57 86 52
Epost:
bigert@bigertbergstrom.com

Lars Bergström
Telefon:
0708 57 86 53
Epost:
bergstrom@bigertbergstrom.com

Representerade av:
Gallery Niklas Belenius, Stockholm

Galerie Barbara Thumm, Berlin
Cis Art Lodgers, Barcelona

 

Newsletter:

Subscribe here

 

Facebook

 

Kommentarer, feedback eller förfrågningar? Använd formuläret för att kontakta oss.

Sök