Cymatic Pool + Pixel Park

På uppdrag av Ericsson har Bigert & Bergström utfört två konstnärliga gestaltningar till deras nya huvudkontor i Kista utanför Stockholm.

Cymatic Pool är ett interaktivt konstverk som besökarna kan kommunicera med genom sina mobiltelefoner. Kymatik är studier av hur ljud och vibrationer skapar synliga mönster och former i materia som vätska och sand. I Kina har det sedan 1000-talet funnits sjungande fontäner som reagerar på handens gnidande rörelse över en metallskål fylld med vatten.
Konstverket Cymatic Pool har ett eget telefonnummer (+46735490369) till vilket man kan ringa. Efter att ha inväntat ton och instruktioner så kan man med sin egen rösts tonlägen och volym få bassängen att vibrera och ruska till. Ytan förvandlas till ett skiftande mönster, från en stilla krusning till ett vatten som bubblar likt en häftigt kokande yta. Rösten och ljuden förvandlas till fysisk form och ett nytt språkligt gränssnitt framträder. Denna scen ramas in av en blankpolerad sarg i rostfri metall. Sargens böljande form är en fortsättning på vattnets rörelse. Metallen fångar upp vattnets temperament och reflektioner och blir en del av vattnets levande yta.

En annan av huvudkontorets innergårdar har omvandlats till en park där delar av växtligheten har pixlats och förvandlats till tredimensionella objekt. I verket Pixel Park har tusentals kuber i skiftande grön-bruna nyanser sammanfogats till skulpturer i form av ett träd, en buske och en klängväxt. Den digitala teknik som pulserar i hela systemet av Ericssons huvudkontor verkar här ha smittat av sig på naturen och skapat lågupplösta former där teknik och biologi vuxit samman.
Det digitala formspråket har spritt sig vidare till fyrkantiga plantlådor med stramt inrutade ätbara växter som sallad, tomat och basilika. Pixelskulpturerna framträder och blandar sig med vegetationen som vid säsongens slut ohämmat utvecklats till ett vilt växande landskap. Även plattsättningen utgörs av fyrkanter i ett vitt-grått pixelmönster. Tittar man noga framträder en QR-kod i ett användarovänligt jätteformat.
Kommunikationens språk utvecklas ständigt och gårdens digitala analogier kommer i framtiden troligtvis att uppfattas som en obegriplig ornamentik av abstrakta former i en miljö av primitiva växtlådor. Kommunikationen mellan människor kanske då istället har kommit att ersättas av salladens och tomaternas kemiska signalspråk.

Cymatic Pool
420 x 420 x 40 cm
Rostfritt stål, vibratorer, frekvensomvandlare,
dator, vatten, mobiltelefon
Foto: Måns Berg
Bigert & Bergström 2013

Bilder


Cymatic Pool
420 x 420 x 40 cm
Rostfritt stål, vibratorer, frekvensomvandlare,
dator, vatten, mobiltelefon
Foto: Måns Berg
Bigert & Bergström 2013
Cymatic Pool
420 x 420 x 40 cm
Rostfritt stål, vibratorer, frekvensomvandlare,
dator, vatten, mobiltelefon
Foto: Måns Berg
Bigert & Bergström 2013
Cymatic Pool
420 x 420 x 40 cm
Rostfritt stål, vibratorer, frekvensomvandlare,
dator, vatten, mobiltelefon
Foto: Måns Berg
Bigert & Bergström 2013
Cymatic Pool
420 x 420 x 40 cm
Rostfritt stål, vibratorer, frekvensomvandlare,
dator, vatten, mobiltelefon
Foto: Måns Berg
Bigert & Bergström 2013
Pixel Park
QR-kod plattsättning
Varierande storlekar
Foto: Måns Berg
Bigert & Bergström 2013
Pixel Park, Träd
2200 anodiserade aluminiumkuber
150 x 70 cm
Foto: Måns Berg
Bigert & Bergström 2013
Pixel Park, Klängväxt
3200 anodiserade aluminiumkuber
160 x 85 cm
Foto: Måns Berg
Bigert & Bergström 2013
Pixel Park, Buske
450 anodiserade aluminiumkuber
50 x 35 cm
Foto: Måns Berg
Bigert & Bergström 2013

Kontakt

Studio Bigert & Bergström

Adress:
Västmannagatan 73, ög
113 26 Stockholm

Epost:
post@bigertbergstrom.com

Mats Bigert
Telefon:
0708 57 86 52
Epost:
bigert@bigertbergstrom.com

Lars Bergström
Telefon:
0708 57 86 53
Epost:
bergstrom@bigertbergstrom.com

Representerade av:
Gallery Niklas Belenius, Stockholm

Galerie Barbara Thumm, Berlin
Cis Art Lodgers, Barcelona

 

Newsletter:

Subscribe here

 

Facebook

 

Kommentarer, feedback eller förfrågningar? Använd formuläret för att kontakta oss.

Sök