Falling Apples, Heggs skola, Lier, Norge, 2015

Bigert & Bergström har fått i uppdrag att utforma den konstnärliga gestaltningen av det centrala atriet i Heggs nya skola, Liers kommun, Norge.
Projektet har titeln Falling Apples och är en skulptural installation bestående av en grupp uppförstorade äpplen utförda i rostfritt stål. Delar av äpplena är polerade till speglande ytor så att besökarna till skolan kan se sig själva på nya sätt. Likt en fysisk variant av den protocinematiska tekniken kronofotografi, utvecklad av Etienne Jules Marey i slutet av 1800-talet, är äpplena fixerade i olika stadier av sitt fall. På väg ner genom luftrummet i det centrala atriet av skolan tappar de mer och mer av sin fysiska form när tugga efter tugga avlägsnas. Det äpple som har landat på golvet är i stort sett uppätet och har transformerats till en social skulptur som besökarna kan slå sig ner på.

Projektet görs i samarbete men Lier kommun och KORO i Norge och beräknas vara färdigt våren 2015.

3D skiss, Falling Apples
Bigert & Bergström 2014

Bilder


3D skiss, Falling Apples Bigert & Bergström 2014
3D skiss, Falling Apples Bigert & Bergström 2014

Kontakt

Studio Bigert & Bergström

Adress:
Västmannagatan 73, ög
113 26 Stockholm

Epost:
post@bigertbergstrom.com

Mats Bigert
Telefon:
0708 57 86 52
Epost:
bigert@bigertbergstrom.com

Lars Bergström
Telefon:
0708 57 86 53
Epost:
bergstrom@bigertbergstrom.com

Representerade av:
Gallery Niklas Belenius, Stockholm

Galerie Barbara Thumm, Berlin
Cis Art Lodgers, Barcelona

 

Newsletter:

Subscribe here

 

Facebook

 

Kommentarer, feedback eller förfrågningar? Använd formuläret för att kontakta oss.

Sök