Tip Of An Iceberg, 2014-2016

Till huvudentrén av nya Karolinska sjukhusets konferensanläggning arbetar vi med en konstnärlig gestaltning med titeln Tip Of An Iceberg. Entréns glaskub kommer att få ett tillägg i form av en stor hängande lysande skulptur vars topp tränger igenom glaskubens tak ut i det fria. Konstverket har formen av en kristall som liknar ett isberg och som ser ut att flyta i glaskubens imaginära vattenvolym.

Utgångspunkten är konferenscentrets funktion där den huvudsakliga verksamheten består i utbyten av idéer och forskning. Isberget representerar här framförallt en idé som utkristalliserats och vars potential tränger ut ur rummet. Uttrycket ”think outside the box” är en sliten metafor som här poleras upp och får ny bäring.

Verket pekar även på betydelsen av omedvetna mentala processer och dess vikt för kreativt idéarbete. Något som uppmärksammats mycket på senare tid i debatten kring grundforskning och hur mycket man egentligen skall försöka styra denna. Epitetet ”nyfikenhetsforskning” är ett begrepp som är intressant och relaterar till en öppenhet inför oväntade upptäckter. Vetenskapshistorien är kantad av paradigmskiften där tillfälligheter och okonventionella metoder har gett upphov till revolutionerande upptäckter. Flemming och penicillinet är välkänt, och på senare tid kan man lyfta fram Andrei Geim och Konstantin Novoselovvars ”fredagsforskning” som medfört upptäckten av grafen.

Projektet genomförs tillsammans med Stockholms läns landsting konstenhet och Greiner ArtEngineering i Stuttgart. Det beräknas stå klart hösten 2016.

 

3D skiss, Tip Of An Iceberg
Bigert & Bergström 2014

Bilder


3D skiss, Tip Of An Iceberg, Bigert & Bergström 2014
3D skiss, Tip Of An Iceberg, Bigert & Bergström 2014

Kontakt

Studio Bigert & Bergström

Adress:
Västmannagatan 73, ög
113 26 Stockholm

Epost:
post@bigertbergstrom.com

Mats Bigert
Telefon:
0708 57 86 52
Epost:
bigert@bigertbergstrom.com

Lars Bergström
Telefon:
0708 57 86 53
Epost:
bergstrom@bigertbergstrom.com

Representerade av:
Gallery Niklas Belenius, Stockholm

Galerie Barbara Thumm, Berlin
Cis Art Lodgers, Barcelona

 

Newsletter:

Subscribe here

 

Facebook

 

Kommentarer, feedback eller förfrågningar? Använd formuläret för att kontakta oss.

Sök