Solar Egg, 2017

På uppdrag av Riksbyggen har Bigert & Bergström skapat en konstnärlig gestaltning i form av en äggformad bastu, just nu placerad vid Luossabacken i Kiruna, Sveriges nordligaste stad.

Kiruna genomgår för närvarande en radikal transformation då man genomför en gigantisk flytt av hela staden. Detta för att LKAB skall kunna utvinna mer av den järnåder som borrar sig snett ner under staden. Järnmalmen är, och har under en lång tid sen den började utvinnas i slutet av 1800-talet varit en viktig inkomstkälla för Sverige och helt livsavgörande för staden Kiruna. Utan gruvan ingen stad. Men flyttens uppbrott och omtumlande förändring av landskap, miljö och arkitektur skapar också mycket debatt. Solar Egg är gjort som en social skulptur där befolkning och besökare till staden kan mötas och bland annat diskutera dessa utmaningar. I Norrbottens arktiska klimat intar bastun en central position som ett rum för värme och reflektion. B&B har tagit fasta på denna tradition och utvecklat en skulptural symbol som för tankarna till pånyttfödelse och en kuvös som befrämjar samtal och idéutbyte. Verket är en fortsättning på konstnärernas långtgående arbete med att inkludera klimatet i konsten som inleddes 1994 med Klimatkamrarna. 

Ägget är tillverkad av guldfärgad rostfri spegelplåt där dess fasetterade form bryter upp den omgivning det reflekterar i en mångfald av olika spegelbilder. Landskap, gruva, stad, himmel, sol och snö samsas här i en fragmenterad bild som kan associeras till den komplexitet som dagens diskussion kring klimat och hållbar samhällsbyggnad rymmer. Äggets interiör är utformat av trä där väggpaneler och golvtrall är gjorda i furu och laven av asp. I centrum av ägget står det vedeldade och hjärtformade bastuaggregatet som är tillverkat av järn och sten. Temperaturen i ägget pendlar mellan 75° och 85° Celsius.
 

Solar Egg, 2017
Guldpläterad rostfri spegelplåt, stål, sten,
trä, mässing, glas, LED’s, solpaneler,
batterier, gummi. 
588 x 567 x 455 cm

Foto: Jean-Baptiste Béranger 

Bilder

Filmer


Kontakt

Studio Bigert & Bergström

Adress:
Västmannagatan 73, ög
113 26 Stockholm

Epost:
post@bigertbergstrom.com

Mats Bigert
Telefon:
0708 57 86 52
Epost:
bigert@bigertbergstrom.com

Lars Bergström
Telefon:
0708 57 86 53
Epost:
bergstrom@bigertbergstrom.com

Representerade av:
Gallery Niklas Belenius, Stockholm

Galerie Barbara Thumm, Berlin
Cis Art Lodgers, Barcelona

 

Newsletter:

Subscribe here

 

Facebook

 

Kommentarer, feedback eller förfrågningar? Använd formuläret för att kontakta oss.

Sök